Algemene voorwaarden

De hierna genoemde internet sites worden onderhouden door SPM Ongediertebestrijding, handelend onder de naam SPM ongediertebestrijding gevestigd te Edisonstraat 6 te Goirle

  • wespenman.nl
  • muizenman.nl
  • Houtworm-Specialist.nl
  • Bedwantsen-Specialist.nl

 

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die bovengenoemde internet sites van SPM ongediertebestrijding bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door SPM ongediertebestrijding die aan elke internet de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere partners van SPM ongediertebestrijding. Onder partner wordt verstaan: een zelfstandig opererend(e) gediplomeerd(e) ongediertebestrijder of ongediertebestrijdingsbedrijf in Nederland. Alle partners zijn geselecteerd en hebben een getekende overeenkomst met SPM ongediertebestrijding.

Het gebruik van de hierboven genoemde sites wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. SPM ongediertebestrijding behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van een van de websites te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik en Aansprakelijkheid

SPM ongediertebestrijding biedt ongediertebestrijdingsbedrijven een manier waarop zij in contact kunnen worden gebracht met particulieren en bedrijven middels meerdere informatie webpagina’s. De informatie op de commerciële pagina's van de websites zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt SPM ongediertebestrijding zich tot niets en draagt SPM ongediertebestrijding geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij zijn u dankbaar als u onjuistheden en fouten doorgeeft via:  info@de-ongediertebestrijder.nl  

Wanneer een gebruiker via een contactformulier invult of telefonisch contact opneemt, brengen wij de gebruiker in contact met een gediplomeerde ongediertebestrijder/ongediertebestrijdingsbedrijf  die de desbetreffende dienst of het desbetreffende product aanbiedt.

Wij verifiëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is SPM ongediertebestrijding op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een partner van SPM ongediertebestrijding en een gebruiker die door SPM ongediertebestrijding met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan SPM ongediertebestrijding aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de cliënt en de partner van SPM ongediertebestrijding. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de partner van SPM ongediertebestrijding verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van SPM ongediertebestrijding.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.